הגאון הינוקא – ניגון תקווה וגעגועים

הגאון הינוקא – ניגוני דביקות שהלחין וניגן הרב שלמה יהודה שליט”א

הגאון הינוקא – ניגון המלאכים של רבי לוי יצחק מברדיצ’ב

הגאון הינוקא – ניגון ‘מחשבה’

הגאון הינוקא – ניגון ‘צבא השמים’

הינוקא הרב שלמה יהודה – ניגון תניא רבי ישמעאל – מרגש!

הגאון הינוקא – ניגון קרבת ה’

הגאון הינוקא – מחרוזת ניגון בראשית

הגאון הינוקא – ניגון ‘לגדולתו אין חקר’

0:00
0:00