קיימים חיבורים רבים של תפלות במגוון נושאים וזמנים בשנה שחיברם הגאון הינוקא,
חלקם חיבר לעניינים נחוצים בכוונות מיוחדות שימשכו על ידם ישועות בפועל.

לעניינים נחוצים

על הכלל

עילוי השכינה

עבודת ה’

סדר היום

מועדים

הילולות

מיוחדים

 • תפילה להסרת הדאגות

 • תפילה למציאת הזיווג - לרווק

 • תפילה למציאת זיווג - לרווקה

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

 • האתר בהקמה, התפילות יתווספו בהמשך...

0:00
0:00