הגאון ‘הינוקא’ מתריע בשיעור: האסונות הן מפני שנאת חינם

ז' אלול תשפ''א 14/8/2021

 

אלפים ובהם דיינים, ראשי ישיבות ואישי ציבור, נהרו בשבוע שעבר לשיעור שמסר הגאון הפלאי ‘הינוקא’ בשכונת שמואל הנביא בירושלים. הוא קרא לארגן עצרות חיזוק בנושא ‘שנאת חינם’ שבגינה מתרבות האסונות והפתיע בסיום השיעור כשניגן את ‘אדרבה’ על אורגן • צפו

“הינוקא” הגאון הפלאי רבי שלמה יהודה, מסר בשבוע שעבר שיעור באולמי ‘ויאמר יצחק’ בשכונת שמואל הנביא בירושלים בהשתתפות אלפים.

במהלך השיעור פנה בקריאת קודש והתריע על הסכנה הקיומית שלנו לכל אדם ולעולם מהשתרשות שנאת חינם והתרבות המחלוקות וקרא לארגן כנסים ושיעורים לחיזוק אהבת ישראל ומיגור שנאת החינם והמדון, שלדבריו “זה שורש כל הצרות והאסונות, וסכנת הקיום האמיתית שלנו”.

הגאון העצום הצדיק הרב שלמה יהודה – ‘הינוקא’, הגיע לירושלים למסירת שיעורו הייחודי ולהדלקת נרות חנוכה, עשרות רבנים ואלפי בני תורה שגדשו את המקום יצאו בהתרוממות הדעת והתעוררות גדולה.

בסיום השיעור התייחס לאסונות הרבים שהתרבו ל”ע, ואמר שישנו דבר יחידי שיכול לבטל את כל הצרות והייסורים המחלות והבעיות מכולם, וזה רק הכבוד שיהיה לכל יהודי והארת הפנים התמידית לכל אחד, ושיתבטלו בעלי הרכיל והדילטוריא ממחנה ישראל. והעלה בקשה לארגן כנסים ושיעורים להרבות אהבת חינם ולמיגור שנאת החינם והדילטוריא. יש הרבה לוחמים על שמירת הדת, וכן שאל מתי יקומו הלוחמים שיגנו על כבוד עם ישראל ויטכסו עצות, איך להרבות באהבת ישראל ומיגור שנאת החינם, שלכל אחד תהיה דאגה מצער של כל אחד מישראל, להתמיד בהארת פנים אחד לשני, לכבד הצלם אלוקים שבכל אחד, שרק ע”י זה מתגלה כבוד ה’, שיראו איך להחדיר לב יהודי כבר בילדי הת”ת, להקפיד שלא יצערו ולא יבזו אף ילד.

“חביב אדם שנברא בצלם וחביבין ישראל שנקראו בנים למקום. איבוד ערך צלם האדם וחיבת כל יהודי הוא האויב הכי גדול שלנו יותר מכל הסכנות הרוחניות והגשמיות. אי אפשר לכבד את השי”ת ואת התורה מבלי שיכבדו כל יהודי ויאהבו כל אחד מישראל בפרט כבוד הורים וזקנים, ועל אחת כמה לתלמידי חכמים ועל זה צריך להקפיד יותר מהכל בכל עניין של כבוד האדם”.

אל המעמד הגיעו מרנן ורבנן גדולי התורה וההוראה ומכל גווני הציבור בהרגשת אחדות מיוחדת, ביניהם הרבנים הגרמ”מ קארפ, הגרא”ל אלשטוק – תלמיד מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, הגר”י כהן רב שכונת שמואל הנביא, הגר”צ שרייבר, הגר”ש בוסו, הגר”י כהן, הגר”א ירחי, הגר”צ בוגנים, הגר”י אלחדד, ועוד שורת דיינים, ראשי ישבות ואישי ציבור נודעים, ביניהם הנגיד ר’ בערל וייס מלוס אנג’לס, וח”כ משה אבוטבול ועוד.

לאחר השיעור הצטרפו לשמחת חנוכה מיטב המנגנים בראשות הכנר ר’ דניאל אהביאל עם החזן ר’ חיים אליעזר הרשטיק, כש’הינוקא’ בכבודו ובעצמו משמח את הקהל בנגינה על אורגן.

0:00
0:00