התרגשות במאה שערים: הינוקא בסנדקאות לצידו של האדמו”ר מתולדות אהרן

13/7/2021

שמחת ברית התקיימה בבית המדרש הגדול דחסידי תולדות אהרון בשכונת מאה שערים בירושלים לנכדו של אחד מחשובי החסידות. בסנדקאות כובד הינוקא – הגאון רבי שלמה יהודה ובברכות כובד האדמו”ר מתולדות אהרן. המוהל – הגאון רבי יצחק כהן רבה של שכונת שמואל הנביא. לאחר הברית נועדו ביניהם הינוקא והאדמו”ר.

מעמד נדיר אתמול בשכונת מאה שערים עת הגיע ‘הינוקא’ הגאון העצום הרב שלמה יהודה שליט”א לשמש בסנדקאות בבית המדרש הגדול דחסידי תולדות אהרון. הברית התקיימה לצד כ”ק האדמו”ר שליט”א שבירך את ברכות הברית ורבה של שכונת שמואל הנביא הגאון הגדול הרב יצחק הכהן שליט”א. לאחר הברית התוועדו ממושכות הרבי מתולדות אהרון והינוקא בדברי תורה עמוקים.

 

0:00
0:00