הגאון הינוקא בשמחת החתונה לנכד מרן ראש הישיבה הגר”מ צדקה • תיעוד

19/11/2021

תיעוד מיוחד משמחת החתונה לנכד הגר”מ צדקה ראש ישיבת פורת יוסף בן לנכדו הדיין הגר”ש נבון עם בת הגר”ש אבוחצירא. לצד גדולי ישראל השתתף גם הגאון הינוקא שהגר”מ צדקה רקד עמו במשך זמן רב. בחתונה שהתקיימה השבוע לנכדו של ראש הישיבה, הגר”מ צדקה בן לחתנו הגאון הדיין הרב שמואל נבון עם בתו של הרה”ג רבי שמואל אבוחצירא.
הגיעו גדולי ישראל בהם, הגר”י בן שמעון, הגר”ש מחפוד הגר”י שכנזי ועוד. אל החתונה הוזמן הגאון הינוקא – הרב שלמה יהודה, שהגיע לשמחה, ראש הישיבה קבל פניו בהתרגשות גדולה ורקד עמו ולאחר מכן שוחחו זמן רב.

מחזה מפעים מענוותנותם של הגדולים נחזה בבואם לשבת כאשר הציע ראש הישיבה לינוקא לשבת בשולחן הכבוד וכל אחד המתין לשני עד שאחז בידו והתיישבו בצוותא כנותנים רשות זה לזה. לאחר מכן נראו הגדולים מתברכים זה מזה. במהלך הערב, נשמע ראש הישיבה כשהוא מתפעם מידיעת התורה של הגאון הינוקא ואמר כי “זה פלא עצום והינו נשמה גבוהה מאד”. מתוך כתבה

 

0:00
0:00