הינוקא

הרב שלמה יהודה בארי – ‘הינוקא’ הינו גאון פלאי הבקאי באופן נדיר בכל כתבי הקודש הידוע בכח ברכותיו. ומשקף דרך ייחודית של אהבת הבורא וכבוד אמיתי לכל אדם

נולד בישראל בשנת התשמ”ח (1988) ונקרא על שם שני סביו שלמה ויהודה. מצד אימו הינו מצאצאי האר”י הקדוש

כשהיה בגיל שלש היגרו הוריו לספרד עקב קשיים כלכליים, ילדותו הייתה ברובע היהודי העתיק בעיר גירונה – עיר בה חיו ופעלו מאורי הדורות כרבנו יונה, הרמב”ן ועוד. בשלב מאוחר יותר עברו הוריו לעיר סבליה ובהמשך נדדו בין ערים נוספות

ילדותו הייתה לא שגרתית ביחס לילדים בני גילו. לפרקים סבלה המשפחה ממצב כלכלי קשה ובנוסף בשל הנדודים בנכר גדל כילד ללא חברה

מציאות זו הביאה אותו עוד כילד לסגל לעצמו אורח חיים נדיר. את רב זמנו היה מקדיש ללימוד וקריאה, הספרים היו הדבר המרכזי בחייו ובהם היה שוקע ימים ולילות. בנוסף היה נוהג להרבות בתפילה ולדבר עם בוראו בכל הזדמנות ובכל זמן

כבר מגיל קטן נהג לקרוא בצמאון רב ספרים רבים על תולדות וביוגרפיה של קדושים וצדיקים קדמונים. כל הנהגה נשגבה שאימצו לעצמם ענקי הרוח היה רושם במחברת, והיה מתאמץ בכל כוחו ליישם הנהגות אלו בעצמו

כמו כן היה נוהג לכתוב מאמרים בגדולת השם ותובנות שחידש בלימודו. ברשותו נמצאים כתבים שחידש וכתב כבר מגיל שש

כתחביב ילדות היה אוסף תמונות של צדיקים וקדושים ועם השנים הצטברו התמונות שברשותו לאוסף נדיר של אלפי תמונות (שבהמשך הפכו לאלבום הנקרא ‘ספר תולדות אדם’)

כשעלה חזרה ארצה בגיל 14 כבר היה בקיא בכתבי הקודש ובספרות התורנית בבקיאות יוצאת דופן הן בהיקף והן בעומק ובהבנת הדברים. בתקופה זו החל למסור שיעורים במגוון רבדים תורניים ובמקביל החל לעבוד על כמה מחיבוריו. בגיל 19 השלים כמה מחיבוריו על התורה וכן ספר תפילות שחיבר

בשל היקף ידיעותיו הנדירות ובפרט ביחס לגילו כינוהו מאז “הינוקא” (תואר הלקוח מהזוהר הקדוש המתייחס לעילוי מיוחד שכבר מינוקותו התגלה בבקיאותו הנדירה)

שיעוריו הייחודיים ידועים לשם דבר, אליהם נוהרים אלפים מכל גווני הציבור וביניהם חכמים מופלגים וישישים שרואים בו מורם ורבם. גם מגדולי ישראל טורחים בעצמם להגיע לשיעוריו ומהם התבטאו שנשמה כזאת יורדת לעולם אחת להרבה דורות

השיעורים נמסרים ללא הכנה מוקדמת ועל פי רוב מתחילים מנושא או שאלה שעולה מהקהל. הינוקא מצטט ממאות מקורות מכל הספרייה התורנית ומכל חכמי הדורות מכל הזרמים ובמהלף גאוני שוזר את דבריהם ודעתם לדרך ושיטה אחת

הינוקא מחובר מאוד לעולם הנגינה. בכשרון יוצא דופן הוא מנגן על מספר כלים ממשפחת כלי המקלדת. לאחר השיעורים נוהג לנגן על פסנתר ניגוני נשמה ורגש וכן ניגונים שהלחין בעצמו. לעיתים מצטרפים לנגינה מספר נגנים מפורסמים שמנגנים על כלים נוספים

תפילותיו וברכותיו של הינוקא ידועות לשם דבר. רבבות מכל העולם מבקשים לקבל את ברכותיו הידועות אשר בכחם נושעו רבים וראו ניסים ומופתים שלא כדרך הטבע.

דרכו של הינוקא

בדרכו המיוחדת מאחד הינוקא בין זרמים מגזרים עדות וחוגים שונים.

קו מנחה בדרך לימודו הוא כי בשורש הדברים לא היו מחלוקות בין החכמים הקדמונים, אלא כולם כיוונו בלימודם לאותה הדרך – לעבוד את אלוקי השמים והארץ ולעשות לו נחת רוח (ומרב אהבה ורצון שלם להבין ולעשות במדיוק את רצון האל, הגיעו לדרכים ומסקנות שונות בעבודתו). דרך זו ודברים אלו באים לידי ביטוי בשיעוריו ובין תלמידיו הרבים שם רואים את כל הגוונים מכל המגזרים באחדות ואהבה שטרם נראתה.

 

הינוקא מרבה להסביר ולהוכיח מהכתבים שדרכו של הבורא היא לחלוק כבוד לכל הנבראים שנבראו בצלם ולאהוב כל אחד – ובדרך זו צריך לדבוק כל אדם

מחזה כזה לא נראה כמותו מזה דורות, בחור צעיר לימים שעדיין לא מלאו לו 20, יושבים לפניו זקנים וגאוני ארץ לשמוע דרשותיו בתורה, לקבל ממנו דרך יראת ה', והכל שמחים בו כמוצא שלל

הינוקא

תיעוד מחייו ואורחותיו

אודות

המכון התורני מבית מדרשו של הינוקא
המכון הוקם בשנת תש”פ (2020) ע”י צוות רבנים מבית מדרשו של הגאון הצדיק הינוקא.
המכון נטל על עצמו את מלאכת איסוף שיעוריו דרשותיו וחיבוריו של הגאון הינוקא אשר החלו משנת תשס”ה (2005) ,
במכון קיים מאגר עצום של שיעורים וחיבורים המקיפים כל נושא ביהדות, בכל פרד”ס התורה, הלכה והשקפה, וממתינים לעת מצוא להוציאם לאור ולהאיר העולם.
המכון הקים את פרוייקט “דעה את ה’ “, שיעורי תורה ודעת ברחבי הארץ הנמסרים מפי רבנים מבית מדרשו.
בנוסף קיימים חיבורים רבים של תפלות במגוון נושאים וזמנים בשנה שחיברם הגאון הינוקא, חלקם חיבר לעניינים נחוצים בכוונות מיוחדות שימשכו על ידם ישועות בפועל.

חזון המכון להוציא לאור כל החיבורים הרבים והשיעורים לאור. ולהמשיך את תנופת הפרוייקט “דעה את ה’ “, לדלות ולהשקות ממעיין מים החיים ששינה חייהם של רבים זקנים ונערים רבנים ות”ח שומרי מצוות וכאלו שלא זכו.
כל איש חכם לב ששמע מבין ששיעורים אלו אינם שיעורים.. אלא דרך תורה שמחזירה עטרה ליושנה וגלגל הצלה בים הסוער ומים טהורים שמטהרים את הלב לקרבת ה’ יראה אהבה וקיום תורה.
אנו בפניה נרגשת לכל החפצים בזיכוי הרבים העצום, לתת שכם ולהרים תרומה להצלחת החזון.

אודות

המכון התורני מבית מדרשו של הינוקא
המכון הוקם בשנת תש”פ (2020) ע”י צוות רבנים מבית מדרשו של הגאון הצדיק הינוקא.
המכון נטל על עצמו את מלאכת איסוף שיעוריו דרשותיו וחיבוריו של הגאון הינוקא אשר החלו משנת תשס”ה (2005) ,
במכון קיים מאגר עצום של שיעורים וחיבורים המקיפים כל נושא ביהדות, בכל פרד”ס התורה, הלכה והשקפה, וממתינים לעת מצוא להוציאם לאור ולהאיר העולם.
המכון הקים את פרוייקט “דעה את ה’ “, שיעורי תורה ודעת ברחבי הארץ הנמסרים מפי רבנים מבית מדרשו.
בנוסף קיימים חיבורים רבים של תפלות במגוון נושאים וזמנים בשנה שחיברם הגאון הינוקא, חלקם חיבר לעניינים נחוצים בכוונות מיוחדות שימשכו על ידם ישועות בפועל.

חזון המכון להוציא לאור כל החיבורים הרבים והשיעורים לאור. ולהמשיך את תנופת הפרוייקט “דעה את ה’ “, לדלות ולהשקות ממעיין מים החיים ששינה חייהם של רבים זקנים ונערים רבנים ות”ח שומרי מצוות וכאלו שלא זכו.
כל איש חכם לב ששמע מבין ששיעורים אלו אינם שיעורים.. אלא דרך תורה שמחזירה עטרה ליושנה וגלגל הצלה בים הסוער ומים טהורים שמטהרים את הלב לקרבת ה’ יראה אהבה וקיום תורה.
אנו בפניה נרגשת לכל החפצים בזיכוי הרבים העצום, לתת שכם ולהרים תרומה להצלחת החזון.

אנשים מספרים

0:00
0:00